SIGN UP FOR PROPERTY ALERTS

Property Search

Στεγαστικά Δάνεια για αρχάριους

Published on 10th April 2017

housing loans cyprus Κάναμε αναθεώρηση στο αρχικό άρθρο μας με τον ίδιο τίτλο για να απλοποιήσουμε και διορθώσουμε κάποια στοιχεία με σκοπό να είναι πιο χρήσιμο για τους αναγνώστες.   Είναι εντυπωσιακό πόσοι αγοραστές έχουν βασικές απορίες αναφορικά με τους όρους στεγαστικών δανείων που είναι έτοιμοι να υπογράψουν με τις τράπεζες.   Έτσι αποφασίσαμε να προσφέρουμε συμβουλές σε νέους δανειζόμενους που χρειάζονται βοήθεια για να αποκωδικοποιήσουν τα πολύπλοκα σχέδια που παρουσιάζουν οι τράπεζες.   Αν κάνει κάποιος μια έρευνα στους όρους που προσφέρουν οι τράπεζες για στεγαστικά δάνεια , θα αντιληφθεί ότι οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ τους είναι σχεδόν αδύνατη. Δεν γνωρίζω αν σκόπιμα διαφοροποιούν την προσφορά τους η μία τράπεζα από την άλλην, για να αποφεύγεται η σύγκριση. Εμείς προσπαθήσαμε πάντως να τα απλοποιήσουμε και να τα κάνουμε πιο συγκρίσιμα παίρνοντας στοιχεία από τις ιστοσελίδες τους και/ή μιλώντας με λειτουργούς τους.   Οι παράμετροι που καθορίζουν το κόστος και καταλληλότητα ενός δανείου για κάθε δανειζόμενο είναι πολλοί και ο κάθε ένας ξεχωριστά επηρεάζει σημαντικά την απόφαση του δανειολήπτη. Στις παραμέτρους αυτές περιλαμβάνουμε το επιτόκιο του δανείου, τα χρόνια αποπληρωμής, την ελάχιστη συνεισφορά του δανειολήπτη, έξοδα δανείου, πρόστιμο για αποπληρωμή, αρχικό ύψος και κόστος εξασφαλίσεων, ασφαλιστικά έξοδα κτλ.   Στην έρευνα που κάνουμε θα επικεντρωθούμε στα στεγαστικά δάνεια που προσφέρουν τέσσερις τράπεζες. Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει κυμαινόμενο επιτόκιο από την πρώτη μέρα του δανείου με Βασικό Επιτόκιο (ΒΕ) που είναι σήμερα 2,15% + 0,75% (περιθώριο) = Συνολικό ετήσιο επιτόκιο στην αρχή του δανείου 2,9%. Η μέγιστη περίοδος αποπληρωμής του δανείου είναι τριάντα χρόνια, με μέγιστο όριο ηλικίας δανειολήπτη το 65ο έτος. Η ελάχιστη συνεισφορά του δανειολήπτη είναι 20%. Υπάρχει πρόστιμο εάν το δάνειο αποπληρωθεί μέσα στα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του. Δεν μας δόθηκαν έξοδα για την παραχώρηση νέου δανείου παρά μόνο ότι μπορεί να υπάρξουν έξοδα.   Ο Συνεργατισμός, προσφέρει Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων = 3,00% (ΒΕ 2,75% + 0,25% περιθώριο). Μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 35 χρόνια. Η ελάχιστη συνεισφορά του δανειολήπτη είναι 25%. Δεν υπάρχει πρόστιμο εάν αποπληρωθεί το δάνειο πριν την λήξη του. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης είναι μέχρι €300,000. Δεν υπάρχουν έξοδα για την παραχώρηση ενός νέου δανείου. Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβάρυνση. Η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ΒΕ 2,63% + 0,35% περιθώριο = 2,98%. Η ελάχιστη συνεισφορά του δανειολήπτη είναι 30%. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης είναι μέχρι €350,000 Η αποπληρωμή του δανείου είναι μέχρι 40 χρόνια, με μέγιστο όριο ηλικίας δανειολήπτη μέχρι 65 χρονών. Δεν υπάρχει πρόστιμο για πρόωρη εξόφληση εάν το ποσό του δανεισμού δεν υπερβαίνει τις 200,000. Δεν υπάρχουν αρχικά έξοδα για την παραχώρηση ενός νέου δανείου.   H Τράπεζα Πειραιώς μετονομάστηκε πρόσφατα σε ‘Αstro Bank’. To BE βρίσκεται σήμερα στο 2,40% και το περιθώριο της είναι 0,90%; άρα συνολικό επιτόκιο 3,30%. Παρέχεται αποπληρωμή με διάρκεια μέχρι 40 χρόνια ή μέχρι να συμπληρωθεί το 70ο έτος της ηλικίας του δανειολήπτη, όποιο είναι πιο μικρό. Ελάχιστη συνεισφορά στο 30%. Πρόστιμο πρόωρης αποπληρωμής είναι τόκος 6 μηνών στο ποσό εξόφλησης. Έξοδα δανείου €50 πλέον 0,50% στο ποσό του δανείου.  

Περγραφή Τράπεζα Κύπρου Ελληνική Τράπεζα Συνεργατισμός AstroBank
Βασικό Επιτόκιο 2,15% 2,63% 2,75% 2,40%
Περιθώριο 0,75% 0,35% 0,25% 0,90%
Συνολικό επιτόκιο 2,90% 2,98% 3,00% 3,30%
Χρόνια Αποπληρωμής 30 25-40 35 40
Μέγιστη ηλικία αποπληρωμής δανειολήπτη 65 65 70 70
Μέγιστο Ποσόν Δανεισμού δεν υπάρχει 350,000 350,000 δεν υπάρχει
Ελάχιστη συνεισφορά δανειολήπτη 20% 30% 25% 30%
Πρόστιμο για πρόωρη αποπληρωμή πριν τα 10 χρόνια δεν υπάρχει μέχρι τις 200,000 δεν υπάρχει 6 μηνών τόκοι στο ποσόν εξόφλησης
Δικαιώματα και έξοδα τράπεζας μπορεί να υπάρχουν δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν 0,50% επί του δανείου + €50

      Οι τράπεζες διατηρούν το δικαίωμα να διαφοροποιήσουν τα επιτόκια ανά πάσα στιγμή.   Όταν αποφασίσει κάποιος το συγκεκριμένο σχέδιο δανείου που του ταιριάζει τότε το ΣΕΠΕ (Συνολικό Επιτόκιο Ποσοστού Επιβάρυνσης) είναι ο πιο σωστός δείκτης σύγκρισης για το επιτόκιο από τράπεζα σε τράπεζα επειδή λαμβάνει υπόψη τον 6μηνιαίο ανατοκισμό. Πέραν των πιο πάνω παραμέτρων αξίζει τον κόπο κάποιος να αξιολογήσει το κόστος ασφάλισης και τις εξασφαλίσεις που απαιτούνται από τράπεζα σε τράπεζα.   Υπάρχουν πολλές άλλες παράμετροι που κάποιος πρέπει να λάβει υπόψη του για να καταλήξει στο καταλληλότερο σχέδιο που ταιριάζει στα οικονομικά της οικογένειας του.   Ένα στεγαστικό δάνειο διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Αυτό κάνει την σωστή επιλογή, ιδιαίτερα σημαντική. Είναι δύσκολο για κάποιον που δανείζεται πρώτη φορά να λάβει όλες τις σημαντικές πτυχές υπόψη για να μπορέσει να συγκρίνει και να αξιολογήσει σωστά το δάνειο που βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες του. Ίσως η ευελιξία ενός δανείου να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από το αρχικό επιτόκιο στη πορεία. Παράδειγμα τι γίνεται εάν κάποιος καθυστερήσει 1-2 δόσεις, τι γίνεται εάν θέλει να εξοφλήσει το δάνειο από μια τράπεζα και να το πάρει σε άλλη ή να μεταβιβάσει το ακίνητο και το δάνειο στα παιδιά του ή να αλλάξει το νόμισμα στο οποίο πήρε το δάνειο.   Η αφετηρία φυσικά είναι πάντοτε το ύψος του δανείου που δικαιολογούν τα εισοδήματα και οι υποχρεώσεις που έχει η οικογένεια για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή του χωρίς να υποβιβάσει σημαντικά το επίπεδο διαβίωσης της οικογένειας.   Καταλήγοντας, την απόφαση να αποκτήσει κάποιος ακίνητο και να συνάψει δάνειο για τον σκοπό αυτό, την παίρνει κάποιος 1-2 φορές στη ζωή του. Λίγη βοήθεια από τους ειδικούς δεν θα έβλα FOX Smart Estate Agency Director Από: Γιώργος Μουσκίδης           Διευθυντής FOX Smart Estate Agency           Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ)

Latest News

03
Nov

Who is FOX and why invest…

Who is FOX and why invest in Cyprus? FOX is happy to be the only estate agency – member of LeadingRE in Cyprus. FOX is one of…
21
Oct

REAL ESTATE MARKET KICK-STARTING…

REAL ESTATE MARKET KICK-STARTING ONCE AGAIN 2020 was a tough year for the real estate sector, with a fall in the number of sales as…
18
Oct

Sell or Let your property…

Please contact us if you are interested in selling or letting you property in central Nicosia. Our Mission for property owners –…
Available

2 Bedroom Apartment

Engomi, Nicosia

2 BED | 2 BATH | REF: A-109370

€215,000 +VAT VIEW DETAILS
Available

3 Bedroom Apartment

Stavros, Nicosia

3 BED | 2 BATH | REF: A-109359

€245,000 +VAT VIEW DETAILS
Available

5 Bedroom House

Agios Georgios, Nicosia

5 BED | 5 BATH | REF: HR-108041

€5,500 /mth. VIEW DETAILS