SIGN UP FOR PROPERTY ALERTS

Property Search

Εισηγήσεις για ενοικιάσεις

Published on 15th April 2016

landlord - tenant Από τις μέχρι τώρα εμπειρίες μας ως ιδιοκτήτες, κτηματομεσίτες και διαχειριστές ακινήτων, πολλά προβλήματα μπορεί να προκύψουν μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους διαφορές, παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες πρακτικές εισηγήσεις που αφορούν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές. Εισηγήσεις προς ενοικιαστές:

 1. Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι το ακίνητο το οποίο ενδιαφέρεστε να ενοικιάσετε ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας και ότι βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση, γιατί η ενοικίαση είναι μια σοβαρή απόφαση. Εξετάστε κατά πόσο η περιοχή μπορεί να σας προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα π.χ οχληρία από την από την διακίνηση αυτοκινήτων. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το κτίριο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά δεν έχει στοιχεία που πιθανόν να προκαλέσουν προβλήματα π.χ υγρασία. Ελέγχουμε κατά πόσο τα υδραυλικά βρίσκονται σε καλή κατάσταση και λειτουργούν σωστά π.χ ικανοποιητική πίεση νερού. Ακόμη, ελέγχουμε ότι οι αποχετεύσεις λειτουργούν κανονικά, καθώς και οι συσκευές κλιματισμού και θέρμανσης αν υπάρχουν.
 2. Δεσμευτείτε με ποσό ενοικίου το οποίο ανταποκρίνεται στις οικονομικές σας δυνατότητες. Εάν είναι η πρώτη φορά που ενοικιάζετε , καλό θα ήταν να κάνετε ένα οικονομικό προϋπολογισμό όλων των εσόδων και εξόδων σας για να δείτε πόσο επηρεάζει η ενοικίαση το βιοτικό σας επίπεδο.
 3. Θα πρέπει να διαβάσετε με μεγάλη προσοχή το ενοικιαστήριο συμβόλαιο πριν το υπογράψετε.
  1. Πολύ σημαντική είναι η περίοδος δέσμευσης, ελάχιστης παραμονής στο ακίνητο. Συνήθως, ο ελάχιστος χρόνος ενοικίασης είναι ένας χρόνος και οι ιδιοκτήτες αναμένουν ότι θα τηρήσετε την πρόνοια αυτή του συμβολαίου, ιδιαίτερα αφού έχουν νομική βάση να διεκδικήσουν τα ενοίκια ολόκληρης της περιόδου ενοικίασης. Εάν δεν είμαστε σίγουροι αν θα τερματίσουμε την σύμβαση πριν το τέλος της περιόδου ενοικίασης, καλύτερα να προστεθεί ειδική πρόνοια στη σύμβαση η οποία να ξεκαθαρίζει την περίπτωση της διακοπής της περιόδου σύμβασης.
  2. Επίσης, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιός πληρώνει και τι. Τι γίνεται με τα σκύβαλα, κοινόχρηστα, επιδιορθώσεις, φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, προμήθεια κτηματομεσίτη, καθώς και την καταβολή ηλεκτρισμού και νερού.
  3. Το ύψος του πόσου του ντεπόζιτου και τι αυτό αντικατοπτρίζει, καθώς και εάν επιστρέφεται ή όχι και πώς;
  4. Μεταξύ των πολλών άλλων εισηγήσεων που θα μπορούσαμε να παραθέσουμε προς τους ενοικιαστές, είναι ότι θα ήταν καλό να γνωρίζουν ποιοι θα είναι οι πιθανοί τρόποι επίλυσης μια πιθανής διαφοράς με τον ιδιοκτήτη. Υπάρχει, πρόνοια στην σύμβαση για παραπομπή σε διαιτητή; Σε ποιό δικαστήριο θα καταχωρηθεί η πιθανή αγωγή; Στο επαρχιακό ή στο δικαστήριο ελέγχου ενοικιάσεων;

Εισηγήσεις προς ιδιοκτήτες ακινήτων που ενοικιάζουν σε τρίτους:

 1. Μια από τις ανησυχίες των ιδιοκτητών είναι κατά πόσο ο ενοικιαστής θα τους πληρώνει έγκαιρα και κατά πόσο θα διατηρεί το υποστατικό σε καλή κατάσταση. Εάν ο ιδιοκτήτης έχει αμφιβολίες για την οικονομική ευρωστία του ενδιαφερόμενου ενοικιαστή, τότε καλό θα ήταν να πάρει κάποια μέτρα και πληροφορίες πριν την υπογραφή του συμβολαίου. Εισήγηση μας είναι πάντοτε να παίρνετε συστάσεις από τον εργοδότη και τον προηγούμενο σπιτονοικοκύρη του ενοικιαστή. Εάν δεν ικανοποιηθούμε, τότε μπορούμε να ζητήσουμε την προσθήκη φερέγγυων εγγυητών στην σύμβαση. Μπορούμε επίσης, διαζευκτικά ή επιπρόσθετα να ζητήσουμε τραπεζική εγγύηση ή μεγάλο ντεπόζιτο που να ισοδυναμεί με ένα αριθμό μηνιαίων ενοικίων, έτσι ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο. Με την σαλιγκαρική ταχύτητα που εκδικάζουν τα δικαστήρια μας σήμερα, μπορεί να παρέλθει πέραν του ενός χρόνου για να βγει απόφαση έξωσης κάποιου κακοπληρωτή –ενοικιαστή.
 2. Πριν την ολοκλήρωση της ενοικίασης και παράδοσης του ακινήτου στον ενοικιαστή, χρειάζονται συνήθως έξοδα όπως (λεπτομερής καθαριότητα, μπογιαντίσματα, μεσιτικές προμήθειες κτλ). Για αυτό τον λόγο οι ιδιοκτήτες δεν θέλουν οι ενοικιαστές τους να διακόπτουν την ενοικίαση πριν το τέλος της περιόδου όπως καθορίζεται στο συμβόλαιο. Για αυτό το λόγο πρέπει να μπαίνει ξεκάθαρη πρόνοια στο συμβόλαιο ότι σε περίπτωση που ο ενοικιαστής διακόπτει την περίοδο ενοικίασης πριν την ολοκλήρωση της περιόδου είναι υπόχρεος να πληρώσει όλα τα ενοίκια που προνοούνται στη σύμβαση.
 3. Ακόμη, θα πρέπει να καταγράφετε όλα τα έπιπλα και τον εξοπλισμό πριν παραδοθεί στον ενοικιαστή. Πριν την υπογραφή του συμβολαίου, καλό θα ήταν να κάνετε παρουσίαση τους χώρους, έπιπλα και εξοπλισμό, τους ακινήτου στον ενοικιαστή, για να ελέγξετε την λειτουργικότητα και την καλή κατάσταση της επίπλωσης και του εξοπλισμού που θα παραδώσετε. Μαζί με την κατάσταση επισυνάπτεται και υπογράφεται λίστα και φωτογραφίες που υποστηρίζουν την κατάσταση παράδοσης του ακινήτου και του περιεχομένου του. Έτσι θα είναι πιο εύκολη η απόδειξη πιθανών ζημιών που έχουν γίνει από τον ενοικιαστή.

Σκοπός του άρθρου μας δεν είναι να αναλύσουμε διεξοδικά όλους τους όρους μιας ενοικίασης, αλλά να αναδείξουμε κάποιες πτυχές θεμάτων που συχνά δημιουργούν τριβή, μεταξύ δύο μερών. Δεν είναι σπάνιο να δημιουργούνται κακές σχέσεις μεταξύ ιδιοκτήτη-ενοικιαστή . Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έγινε μια καλή συμφωνία από την αρχή. Δεν συμφέρει ούτε τον ιδιοκτήτη, ούτε τον ενοικιαστή να καταλήξουν οι διαφορές τους στα δικαστήρια, καθώς αποτελεί μια πολυέξοδη και χρονοβόρα διαδικασία και οι μόνοι κερδισμένοι στο τέλος βγαίνουν οι δικηγόροι. Για αυτό προτρέπουμε και τα δυο μέρη να προσπαθήσουν να έχουν πάνω απ’ όλα μια φιλική και επαγγελματική σχέση καθ’ όλη την διάρκεια της ενοικίασης. Αυτό θα βοηθήσει και στην επίλυση διαφορών που πιθανόν να παρουσιαστούν. Georgos Mouskides Από: Γιώργος Μουσκίδης           Διευθυντής FOX Smart Estate Agency           Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ)

Latest News

03
Nov

Who is FOX and why invest…

Who is FOX and why invest in Cyprus? FOX is happy to be the only estate agency – member of LeadingRE in Cyprus. FOX is one of…
21
Oct

REAL ESTATE MARKET KICK-STARTING…

REAL ESTATE MARKET KICK-STARTING ONCE AGAIN 2020 was a tough year for the real estate sector, with a fall in the number of sales as…
18
Oct

Sell or Let your property…

Please contact us if you are interested in selling or letting you property in central Nicosia. Our Mission for property owners –…
Available

3 Bedroom House

Lakatameia, Nicosia

3 BED | 2 BATH | REF: H-111661

€275,000 +VAT VIEW DETAILS
Available

3 Bedroom Apartment

Agios Antonios, Nicosia

3 BED | 2 BATH | REF: A-111166

€770,000 +VAT VIEW DETAILS
Available

4 Bedroom House

Agios Vasilios, Nicosia

4 BED | 3 BATH | REF: HR-111041

€4,000 /mth. VIEW DETAILS