SIGN UP FOR PROPERTY ALERTS

Property Search

Προσδοκίες για τα ακίνητα: Του ύψους και του βάθους

Published on 11th January 2016

euciskm%20gbjaj Προσδοκίες για τα ακίνητα: Από τα μέσα του 2008 οι τιμές των ακινήτων άρχισαν την πτωτική πορεία, με εξαίρεση το τελευταίο εξάμηνο, που παρατηρήθηκε μια σταθεροποίηση. Για το 2016 αναμένουμε οι τιμές να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη πέραν του ενός έτους, γιατί είναι πολλοί οι αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές. Σ’ ότι αφορά τον αριθμό των συναλλαγών έφτασε στον πάτο το 2013, παρουσιάζοντας συνολικό αριθμό πωλήσεων 3.767, μετά το ρεκόρ πωλήσεων που είχαμε το 2007, που έφτασαν στις 21.245. Το 2014 και το 2015 είχαμε αυξήσεις της τάξης του 20% και 9% αντίστοιχα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, φτάνοντας το 2015 στις 4.952. Αναμένουμε ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί , με μια μικρή αύξηση και το 2016, της τάξης του 10% με 15%. Ένας λογικός αριθμός πωλήσεων ακινήτων για μια κανονική χρονιά, χωρίς απρόοπτα και αρνητικά συνεπακόλουθα για την κυπριακή αγορά, θα ήταν 10.000 με 12.000 πωλήσεις. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε μακριά από το στόχο και υπάρχουν προοπτικές για περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων. Με τα πιο πάνω δεδομένα παρουσιάζεται το εξής παράδοξο: Οι μεν πωλητές ακινήτων ερμηνεύουν ότι οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί απότομα και άρα δικαιολογείται να ζητούν πολύ ψηλότερες τιμές απ’ ότι προηγουμένως. Οι δε αγοραστές ερμηνεύοντας τα δεδομένα, αναμένουν ότι η κρίση θα βαθύνει περισσότερο και ότι οι τιμές των ακινήτων θα μειωθούν περαιτέρω. Οι προσδοκίες των αγοραστών και των πωλητών είναι αποκλίνουσες και δεν τους επιτρέπουν να καταλήξουν σε συναλλαγές. Ζουν σε δυο διαφορετικούς κόσμους με πορείες που δεν θα συναντηθούν, γεγονός που δεν θα τους επιτρέψει να επιτύχουν το στόχο τους, που είναι η επίτευξη της αγοραπωλησίας. Δυστυχώς, ως Κύπριοι, είμαστε είτε του ύψους είτε του βάθους. Η’ βαδίζουμε προς τον γκρεμό ή απογειωνόμαστε. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνηγορούν στο ότι η αγορά θα βελτιωθεί με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς, αλλά θα παραμείνει για αρκετό καιρό κάτω από τον αριθμό συναλλαγών και τα επίπεδα τιμών που θα ανέμενε κάποιος για μια κανονική αγορά. Τέτοιοι παράγοντες είναι η πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η νέα χρηματοδότηση για αγορά ακινήτων, οι εκποιήσεις, το ύψος των επιτοκίων, το ποσοστό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, η ψυχολογία των αγοραστών , τα επίπεδα της ανεργίας κ.α. Αυτοί οι παράγοντες σίγουρα μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την πορεία της κτηματαγοράς. Σκόπιμα δεν αναφερθήκαμε στην προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα προσδώσει σίγουρα μια άλλη δυναμική στον τομέα. Αυτά τα δεδομένα οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές για κάποιο χρονικό διάστημα ενώ οι πωλήσεις θα αυξηθούν σταδιακά παραμένοντας κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για αρκετό καιρό. Οι αγοραστές και πωλητές πρέπει να ερμηνεύουν με ψυχραιμία και στις σωστές τους διαστάσεις τα δεδομένα και όχι να παρασύρονται από πολύ αισιόδοξα ή απαισιόδοξα σενάρια που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και τους οδηγούν σε λανθασμένες ενέργειες και αποφάσεις. George Mouskides Από : Γιώργος Μουσκίδης, Διευθυντής FOX Smart Estate Agency            Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ)

Latest News

10
Jul

Cost of Living in Cyprus

The sun, sea and sand appeal to many when thinking of moving to a new location. However, when relocating, you need to be practical…
08
Jul

The Smart Technology…

The Smart Technology Transforming Homes in Cyprus It is estimated that by the end of 2022, over 84 million homes in Europe will…
28
Jun

RENTAL OPTIONS FOR STUDENTS

RENTAL OPTIONS FOR STUDENTS   Today’s article aims to analyse the current student rental market and the choices available.…

View more properties >