SIGN UP FOR PROPERTY ALERTS

Property Search

Το κατάντημα των κτιρίων στις πόλεις μας

Published on 5th August 2015

Το κατάντημα των κτιρίων στις πόλεις μας Είναι με μεγάλη μας λύπη που παρακολουθούμε την επιδείνωση της κατάστασης αρκετών πολυκατοικιών στις πόλεις μας. Πάρα πολλά κτίρια δεν συντηρούνται σωστά με αποτέλεσμα, τόσο από αισθητικής άποψης όσο και από θέματος ασφάλειας, να δημιουργείται μια απαράδεκτη κατάσταση και εικόνα σε όλες σχεδόν τις γειτονιές των πόλεων μας. Το αποτέλεσμα είναι ότι τόσο οι ένοικοι όσο και οι περίοικοι διαβιούν σε ένα απαράδεκτο αντιαισθητικό περιβάλλον, ενώ δημιουργείται και σοβαρό θέμα ασφάλειας. Εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι και το γεγονός ότι η αξία του ακινήτου μειώνεται ραγδαία, ακόμη και σε σχετικά καινούργια κτίρια. Και όταν ο ιδιοκτήτης θέλει να πωλήσει ή να ενοικιάσει δεν μπορεί να εξασφαλίσει το ποσό που θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στην αξία του ακινήτου. Ενώ κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες διόρθωσης της κατάστασης, ιδιαίτερα μετά την πτώση κάποιων μπαλκονιών, εντούτοις μόλις ξεχάστηκε το περιστατικό τα πράγματα παρέμειναν στάσιμα. Ένα βασικό πρόβλημα, στο να προχωρήσει το όλο θέμα, είναι ότι με τις υφιστάμενες νομοθεσίες, εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες ή αρχές, όπως το Κτηματολόγιο, οι Δήμοι κλπ. Άλλο πρόβλημα είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες δεν θέλουν να πληρώσουν για τη συντήρηση της πολυκατοικίας. Όσοι έχουν σπίτια γνωρίζουν ότι κάθε τριετία περίπου απαιτείται μια μικρή συντήρηση και κάθε δεκαετία μια μεγάλη συντήρηση, που πολλές φορές μπορεί να ανέλθει και στο 10% και πλέον της αξίας της κατοικίας. Αρκετοί ιδιοκτήτες διαμερισμάτων δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι τα κτίσματα χρειάζονται συντήρηση και αναμένουν από κάποιο από μηχανής θεό να το πράξει. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων έθεσε ως μία εκ των προτεραιοτήτων του την προώθηση μέτρων για βελτίωση της κατάστασης. Το τι πιστεύουμε ότι χρειάζεται είναι η καθιέρωση ενός συστήματος, όπως συμβαίνει με το ΜΟΤ των αυτοκινήτων. Δηλαδή, ανά τριετία, να υποχρεώνεται η διαχειριστική επιτροπή να καλεί κάποιο εγκεκριμένο μηχανικό για να ετοιμάζει μια μελέτη βασισμένη σε προαποφασισμένα κριτήρια, που θα περιλαμβάνονται στη νομοθεσία περί κοινόκτητων οικοδομών. Εάν δεν υλοποιηθούν οι εισηγήσεις του μελετητή μέσα σε έξι μήνες, τότε η αρμόδια αρχή που θα δημιουργηθεί, να μπορεί να προχωρεί με τις απαιτούμενες διορθώσεις και το κόστος να επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες των μονάδων. Όταν ολοκληρώνονται οι εργασίες, θα εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας το οποίο θα αναρτάται σε περίοπτη θέση μέσα στο κτίριο. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να απαιτείται τόσο σε περίπτωση πώλησης όσο και ενοικίασης της μονάδας. Άλλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην παραπάνω νομοθεσία, αν θέλουμε να είναι λειτουργική η διαχείριση των πολυκατοικιών, είναι οι παρακάτω:

  • Όλοι οι ιδιοκτήτες να είναι αναγκασμένοι δια νόμου να είναι μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, ανεξάρτητα αν παρουσιάζονται ή όχι στις συνεδρίες.
  • Πρέπει να ενισχυθεί η εισπρακτική ικανότητα της διαχειριστικής επιτροπής έναντι των κακοπληρωτών ιδιοκτητών.
  • Οποιεσδήποτε παρανομίες γίνονται από κάποιο ιδιοκτήτη στους κοινόκτητους χώρους (π.χ. σκάλες, ταράτσα, χώρο στάθμευσης) πρέπει να αποτελούν ποινικό αδίκημα και να έχει η αστυνομία δικαίωμα να επεμβαίνει.
  • Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το ύψος του ποσού που πρέπει να πληρώνεται, ως κοινόχρηστα έξοδα, και να μην επαφίεται στην κρίση της εκάστοτε διαχειριστικής επιτροπής. Επίσης πρέπει να γίνει υποχρεωτική η δημιουργία πάγιου ταμείου για κάλυψη των μεγάλων μελλοντικών δαπανών συντήρησης όπως η στεγανοποίηση της οροφής, μπογιάντισμα εξωτερικών επιφανειών κλπ.Υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία δεν είναι του παρόντος. Όμως οι αρμόδιοι πρέπει να σταματήσουν να σφυρίζουν αδιάφορα και να πάρουν μέτρα για βελτίωση των κτιρίων που θα αλλάξει και την εικόνα των πόλεων μας.

Georgos Mouskides  Aπό: Γιώργο Μουσκίδη Διευθυντής FOX Smart Estate Agency Πρόεδρος ΚΣΙΑ (Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων

Latest News

10
Jul

Cost of Living in Cyprus

The sun, sea and sand appeal to many when thinking of moving to a new location. However, when relocating, you need to be practical…
08
Jul

The Smart Technology…

The Smart Technology Transforming Homes in Cyprus It is estimated that by the end of 2022, over 84 million homes in Europe will…
28
Jun

RENTAL OPTIONS FOR STUDENTS

RENTAL OPTIONS FOR STUDENTS   Today’s article aims to analyse the current student rental market and the choices available.…

View more properties >